English | فارسی

شماره تماس : 4-22566662 . آدرس : پاسداران انتهای نیستان سوم بلوار شهرزاد خ شهید باقری کماسایی پلاک 7

زیبایی و ترمیمی

دندانپزشکی زیباییاز آنجایی که کیفیت مواد دندانپزشکی یکی از موارد انکارناپذیر در موفقیت هرچه بیشتر درمان ها می باشد

 لذا کلیه مواد استفاده شده در این مرکز از بهترین برندهای جهانی می باشد.

در این مرکز انواع ترمیم ها و درمانهای زیبایی با هزینه مناسب انجام می شود که شامل:

ترمیم دندانهای پوسیده با آمالگام و کامپوزیت ( همرنگ دندان )

انواع لمینت ها چینی ( پرسلن ) : شامل پوسته نازکی از جنس چینی جهت اصلاح شکل , رنگ و اندازه دندانها

انواع لمینت های کامپوزیتی ( کامپوزیت ونیر )

سفید کردن دندانها و بلیچینگ