English | فارسی

شماره تماس : 4-22566662 . آدرس : پاسداران انتهای نیستان سوم بلوار شهرزاد خ شهید باقری کماسایی پلاک 7

پروتزهای دندانی

پروتزها معمولا جایگزین دندانهای از دست رفته می شوند که با توجه به وضعیت دندانها نوع آن مشخص می شود که شامل:

پروتزهای کامل (دست دندان)

پروتزهای متحرک پارسیل (چند دندان)

روکش های دندانی تمام پرسلن

لمینت های دندانی (پرسلن و کامپوزیت)

ساختن نایت گارد که وسیله ای محافظ است که بین دندانها در طول شب قرار می گیرد و جهت رفع مشکلات براکسیزم مورد استفاده قرار می گیرد.