English | فارسی

شماره تماس : 4-22566662 . آدرس : پاسداران انتهای نیستان سوم بلوار شهرزاد خ شهید باقری کماسایی پلاک 7

دندانپزشکی اطفال

در این مرکز کلیه درمان های تخصصی دندانپزشکی کودکان انجام می شود که شامل :

آموزش بهداشت دهان و دندان به اطفال

ترمیم های دندانی

پالپوترمی - درمان عصب کشی اطفال

فلورایدتراپی و فلیشور سیلانت - روشهای پیشگیرانه برای جلوگیری از پوسیدگی دندانی

ارتودنسی اطفال - رفع مشکلات دندانی و استخوانی اطفال